Изборник Затворити

ПОВЛАШЋЕНИ У БУЏЕТУ?

sudski cekic

Кажу нам: шта хоћете, пред законом су сви једнаки! Нема повлашћених, часна реч!

Ми неповерљиви, ухватимо се за неки закон да проверимо да ли је то баш тако. Случајно, буде то Закон о путевима из 2018.године. У члан 117. тог Закона унета је обавеза локалне самоуправе да донесе Одлуку о утврђивању некатегорисаних путева у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

Па шта?-питају нас.

Ова одлука, како Закон налаже, утврђује и висину накнаде за тзв. ванредни превоз на локалним и некатогирсаним путевима. Ванредни превоз је превоз великих терета великим камионима који дословно уништавају сеоске путеве који једва подносе и путничка возила.

Па шта?- опет они.

Град Ваљево ову одлуку нема. Град Ваљево од повлашћених партијских пријатеља и донатора не наплаћује накнаду за ванредни превоз. Камиони натоварени каменом, дрветом, рудом тутње сеоским и планинским путевима.

Па шта?

Једини који се усудио да дигне глас против повлашћених био је Локални фронт. Далеког 8. септембра 2017. Љуба Радовић доставио је градоначелнику и писмену молбу да иницира доношење одлуке о висини накнаде за ванредни превоз.

После тога, 30.новембра 2018, опет на Љубин, предлог Скупштина града једногласно је прихватила закључак који гласи:

  1. Приступа се изради Одлуке о утврђивању некатегорисаних путева на територији града Ваљева.
  2. Обавезује се Градско веће да Предлог одлуке из тачке 1. овог закључка достави Скупштини града у року од 60 дана од дана доношења овог закључка.

Па шта?

Тврдоглави Љуба наставио је да досађује пријатељима повлашћених који седе у Карађорђевој 64 и крајем маја 2019. опет је писао председнику Скупштине.

Није се догодило ништа.Зашто?

Зато што тешка возила и даље уништавају путеве по Пријездићу, Драчићу, Миличиници, на Ћатином путу. Немоћни мештани Суводања говоре како камиони тутње путем према Дренајићу из рудника и вукући грађу са Медведника, како уништавају већ уништене путеве.

И зато што смо у неколико наврата од градских функционера чули како град нема управљача за некатегорисане путеве. Добар изговор да се избегне одржавање путева у непокорним и недисциплинованим месним заједницама. И што није представљало никакву сметњу да се покорни и подобни награђују километрима новог асфалта и сликањем на телевизији.

Па шта?