Изборник Затворити

ЛОКАЛНИ ФРОНТ ПРЕДАО ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОГЕ НА НАЦРТ БУЏЕТА

Уторак, 15.децембар био је последњи дан јавне расправе о нацрту буџета Града за идућу годину. О улози грађана у овој јавној расправи и питањима, критикама и предлозима који су били достављени Локалном фронту говорио је Жељко Трифуновић:

Zeljko Trifunovic konferencija o budzetu

Ми смо пре тачно седам дана, на овом истом месту, најавили да ће се јавна расправа о буџету водити и на интернет страници и на фејсбук профилу Локалног фронта Ваљево. Одзив грађана, сем из појединих месних заједница, није био превелики, али смо ипак прикупили добар број њихових питања и захтева, који се углавном тичу комуналних проблема.

Оно што нас храбри јесте да ћемо комисији задуженој за састављање извештаја о јавној расправи, кроз неколико минута, доставити далеко више питања и захтева него што је то до сада било могуће учинити на традиционално лоше посећеним скуповима крајем децембра у великој сали Скупштине града.

Материјал који смо припремили грубо се може поделити у три целине: прва је најобимнија и сачињена је углавном од приспелих питања грађана. Према очекивању, она се највећим делом односе на комуналне проблеме.

На жалост, нема много нових питања из ове области. Већину њих слушамо годинама: негде је воде превише, негде је нема ни за пиће. Нису само сеоски путеви запуштени или великодушно пресипани каменим агрегатом са превисоким процентом јаловине која се после прве кише претвара у блато. Има доста градских улица које још немају асфалт; има оних које су асфалт добиле пре годину или две, да би после тога морале бити крпљене и поправљане. Ове године плаћали смо и уклањање ваљевског специјалитета: шахтова који су изнад или испод нивоа коловоза. О дивљим депонијама, прљавим улицама и напуштеним и запуштеним зградама у власништву града да не говоримо.

Локални фронт Ваљево сматра да из основа треба изменити начин на који се планира комунална градња. Крајње је време да буде заувек напуштена пракса у којој партијски функционери доносе одлуке да ли ће се и где шта радити. Сетимо се пута у Пријездићу, на пример, и директне интервенције председника извршног одбора владајуће странке!

Планови комуналне градње морају престати да буду спискови предизборних жеља и обећања; није ли прави начин да се одлука о трошењу новца грађана доноси на месту одакле приходи и долазе, тамо где људи привређују за себе и за градски буџет и где се најбоље осећају стварне потребе? Такви примери већ постоје и у Србији. Видели смо како је тај принцип поштован и спровођен, на пример, у Шапцу“-закључио је Жељко.

Ljubomir Radovic konferencija o budzetu

О предлозима грађана и предлозима Локалног фронта говорио је Љуба Радовић, одборник:

Највећи део ових сугестија у суштини се своди на захтев да у потпуности буде имплементиран Локални антикорупцијски план, јер тај план већ предвиђа многе мере и активности чија сврха и јесте боља контрола и већа транспарентност начина трошења нашег новца. Израда грађанског буџета само је један мали корак на том путу. Други је свакако захтев да се садашњи градски Правилник о начину спровођења јавних набавки хитно усклади са веома прецизним одредбама Локалног антикорупцијског плана.

Саставни део материјала који данас предајемо градској управи је и календар обавеза које прописује Локални антикорупцијски план. Многи од предвиђених рокова, неки и веома важни, већ су иза нас.

Примена овог календара биће наш индикатор: њиме ћемо мерити да ли у градској управи постоји озбиљна намера да се бори против корупције или ће и ЛАП бити заборављен, као што је заборављен План квалитета ваздуха“.

vaga kovanice krompir

Буџет у безваздушном простору“

Трећи део доприноса Локалног фронта јавној расправи о буџету града за наредну годину јесу конкретни предлози за измене делова Нацрта. Предлози не захтевају повећање укупне масе буџетских прихода, већ пребацивање износа са једне позиције на другу.

Конкретно, Локални фронт годинама захтева увођење система који би у реалном времену упозоравао грађане Ваљева на повећане концентрације загађујућих материја у ваздуху. Опасност по здравље Ваљеваца, посебно ризичних група, препозната је одавно, али ни у овом Нацрту буџета нема ни динара који би био намењен мерама за смањење степена загађености ваздуха!

Зато смо буџет за 2021. годину и назвали: Буџет у безваздушном простору…

Други пројект чије увођење предлажемо јесте ширење мреже мерних места која мере загађеност ваздуха, првенствено честицама ПМ10 и ПМ2,5. Захтевамо и мерење садржаја канцерогеног бензо(а)пирена који је у Ваљеву мерен само током 2017.године када је утврђено да су далеко надмашене допуштене границе.

Предлажемо да се средства за ове пројекте обезбеде преусмеравањем потребних износа са две позиције субвенција за ЈКП „Топлана-Ваљево“, за гориво 12 500 000, а за опрему 8 760 000 динара. ЈКП „Топлана-Ваљево“ је у претходној 2019. години остварила добит. Скупштина града недавно се сагласила да се 20% добити врати оснивачу, Граду Ваљеву, 20% подели запосленима, а да 60% добити остане нераспоређено.

Локални фронт Ваљево сматра да је бесмислено субвенционисање јавних предузећа која остварују добит, да би потом део средстава враћала у градски буџет. Укупни износ од преко 21 милион динара за ове субвенције вероватно је превисок са финансирање програма које смо предложили, тако да вероватно неће бити потребно потпуно укинути субвенције за ЈКП „Топлана-Ваљево“.

Најзад- завршио је Љуба- и ми смо, бавећи се приспелим питањима, понешто научили. Када саберемо искуства из протекле седмице, сасвим је могуће да ће питања која се односе на буџет града, посебно на начин како се троши новац грађана, убудуће имати своје стално место на интернет страници lokalnifrontvaljevo.rs!

otvorena vrata

Одмах по завршетку конференције за медије, активисти ЛФ предали су на писарницу Градске управе један примерак прикупљеног материјала. Материјал је претходно био достављен и електронском поштом.

Према објављеном програму јавне расправе, све доспеле примедбе и предлоге прегледаће комисија коју ће образовати градоначелник. Ова комисија ће саставити извештај о јавној расправи и објавити га интернет страници Града. Уколико на нашу адресу стигну одговори на нека од питања која су доставили грађани одмах ћемо их објавити на овој страници.

Све примедбе и предлоге које је доставио Локални фронт можете видети овде.