Изборник Затворити

A ВАЉЕВЦИ ПИТАЈУ…

Да ли ЈКП „Топлана-Ваљево“ планира затварање или замену горива у котларници у Сувоборској улици код Друге основне школе и вртића „Видра“?

Разлог: ова котларница још увек ради на лигнит!

 

Kotlarnica u Suvoborskoj lozi lignit

 

Наш одговор: У извештају о свом раду у 2019. години (који је тек недавно усвојен у Скупштини града!) „Топлана“ је навела да је из сопствених средстава планирала 4 800 000 динара за опрему за прелазак на замену угља у овој котларници биомасом. Нешто даље, каже се да се од тога одустало јер су средства уложена у набавку енергенaта за сезону 2019/20.

Питање ћемо проследити Градској управи, а и ЈКП „Топлана-Ваљево“, као сугестију да овај подухват уврсти у програм за 2021. годину, ако то већ није учињено.

deponija smeća

Да ли су планирана средства за затварање „привремене“ градске депоније?

Наш одговор: у нацрту за 2021. буџет не предвиђа средства за овакав посао. Једина ставка која има везе са депонијом је страни 36, где се планира још једна субвенција врећи без дна која носи назив „Еко-Тамнава“ . За ову сврху Град ће издвојити 5 100 000 динара, а планира се и износ од 3,5 милиона за уклањање дивљих депонија.

И ово питање проследићемо Градској управи, као опомену да опрезније улази у послове које само финансира, без великог утицаја на оно што се затим догађа, на пример, у предузећу „Еко-Тамнава“.

Otvoren saht kod ZiNaSe

Неколико Ваљеваца који станују у близини раскрснице Пантићеве и Душанове улице указали су нам на радове који су ове започети пре дан или два. Њихово питање било је-Докле више?

Одиста, шахт крај пешачког прелаза у Душановој улици реконструисан је у јесен 2017, када и ове две улице. О квалитету тада обављених радова сведочи јавна набавка из марта ове године, „Нивелисање шахт поклопаца и сливничких решетки фекалне и кишне канализације“. Посао је добило предузеће „Компресор Инг“ из Ваљева по цени од 2 255 000 плус ПДВ, а ре-реконструкција шахта са ове слике обављена је пролетос.

Како ре-реконструисани шахт није издржао под точковима возила која Душановом улицом иду према Лозници и Бајиној Башти, показало се да је потребна и управо започета ре-ре-реконструкција.

А одговор на питање „Докле више?“ могао би се потражити у два предузећа која су 27. априла са Градском управом закључила уговор о обављању послова стручног надзора над извођењем радова, Ова услуга стајаће грађане Ваљева 7 920 000 динара (плус ПДВ), а посао су добили:

  1. МАСТЕР ПРОЈЕКТ, из Ваљева, Улица војводе Мишића 10, ПИБ:104523029, матични број: 20181478, коју заступа директор Миле Пиргић.
  2. ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ“ ДОО, Улица војводе Мишића 13/б, ПИБ 103828460, матични број 20019280, коју заступа директор Светозар Клајић.